CHATTA MED OSS
Kundservice

  Vad gör vi med dina uppgifter?

  När du lämnar dina uppgifter till Regovs vill vi att du ska känna dig trygg. Vi bryr oss om din integritet och behandlar alla personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). 

  Regovs.se (Regovs.Com APS)
  Højgårdsvej 25 - Port 5
  Thorning, 8620 Kjellerup, Danmark
  E-post: info@regovs.se
  Tel: +45 61515300
  CVR-nr (momsregistreringsnr) 502082732401

  är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnar till Regovs.se. Genom att handla hos Regovs.se lämnar du samtycket till vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Vi värnar om din personliga integritet och samlar inte in fler uppgifter än nödvändigt. Vi säljer eller vidareger aldrig dina uppgifter till tredjepart utan rättslig grund. Uppgifterna lagras säkert och skyddat i syfte att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot kund samt i marknadsföringssyfte.

   

  1. Vad är en personuppgift?

  En personuppgift är all slags information som kan knytas till en enskild fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer. Det kan även gälla kundnummer och IP-adresser.
  Varför samlar vi in personuppgifter?
  Vi samlar in dina personuppgifter endast i ändamål för att kunna fullfölja våra rättsliga förepliketer gentemot dig gällande exemplevis leverans och betalning/fakturering och kundtjänstärenden. Detta utgör den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter.
  Vilka personuppgifter samlar vi in?
  De uppgifter som vi samlar in är:
  - Namn
  - Adress
  - Telefonnummer
  - E-postadress
  - Personnummer (för vissa betalningsalternativ)
  - Orderhistorik
  - Betalningsinformation

   

  2. Beställning

  I samband med din beställning godkänner du att vi lagrar och använder dina personuppgifter för att kunna fullgöra transport, betalning och fakturering. Dina uppgifter kan då lämnas vidare till vår betalningsförmedlare Klarna och våra logistikpartners för att de ska kunna fullfölja sina åtaganden.

  För att kunna fullfölja en beställning och leverans behöver vi ditt namn, telefonnummer, din adress och e-post. I de fall du väljer att betala via faktura- eller delbetalningstjänst från Klarna måste även personnummer anges. mer information om vilka uppgifter vi lämnar till Klarna finner du längre ner.

  2.1 Laglig grund

  Köpavtalet som vi har ingått med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig.

  2.2 Lagringstid

  Till dess att köpet har genomförts (inklusive leverans och betalning) och för en tid om 60 månader därefter i syfte att kunna hantera eventuella reklamationsärenden, garantiärenden och i enlighet med dansk bokföringslagstiftning.

   

  3. Kundtjänst

  För att kunna erbjuda dig en kundtjänst sparar vi även vissa personuppgifter för att kunna besvara frågor och hantera ditt ärende. De uppgifter gäller då exempelvis namn, orderinformation, betalningsinformation samt e-postadress. Detta gör vi för att bland annat kunna erbjuda returer, reklamationer eller byten av varor du köpt hos oss. Genom att samla in denna informationen gör vi kundtjänsten smidigare och snabbare.

  3.1 Laglig grund

  Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna hantera ditt kundserviceärende.

  3.2 Lagringstid

  Senast 60 månader efter avslutat ärende.

   

  4. Betaling och Leverans

  4.2 Betalning

  Vi använder Quickpay som leverantör av vår kassa. Detta innebär att vi kan komma att dela dina personuppgifter såsom kontaktuppgifter och orderinformation med Quickpay när kassan laddas, för att Quickpay ska kunna hantera ditt köp. Dina personuppgifter som delas behandlas enligt Quickpay s egen dataskyddsinformation här.

  4.1 Leverans

  För att kunna fullfölja våra rättliga plikter kring leverans av din beställning delar vi de nödvändliga uppgifterna våra fraktbolag kräver. Det rör exempelvis uppgifter som telefonnummer, E-postadress, namn, adress och telefonnummer.

  4.3 Laglig grund

  Köpavtalet som vi har ingått med dig. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig.

  4.4 Lagringstid

  Senast 60 månader efter avslutat ärende.


  5 Mailutskick från Regovs

  Om du anmäler dig till vårt nyhetsbrev kommer vi spara din mailadress till våra mailutskick. Du kan när som helst återkalla ditt samtycket till utskicken av nyhetsbrev, kampanjer och erbjudanden genom att avregistrera dig via det mailutskick du får från oss. Vi lämnar aldrig ut dessa uppgifter till obehörig part eller säljer dem vidare till extern part.

  5.1 Laglig grund

  Vårt och ditt berättigade intresse av att kunna hantera utskicken av nyhetsbrev.

  5.2 Lagringstid

  Tills du avregistrerar dig från nyhetsbrevet eller din e-postadress inte fungerar.

   

  6. Marknadsföring och kommunikation

   För att du ska kunna få ta del av våra senaste erbjudanden och nyheter kan vi marknadsföra och skicka kommunikation om våra produkter och vårt företag i olika kanaler, t.ex. genom olika typer av annonsering eller genom inspirationsbilder i sociala medier. För att kunna marknadsföra oss behöver vi ibland behandla dina personuppgifter.

  6.1 annonsering

  Behandling av personuppgifter för att visa annonser i andra digitala kanaler, t.ex. marknadsföring i sociala medier, på andra webbplatser og sökmotorer. 

  6.2 Laglig grund

  Vårt berättigade intresse av att skicka marknadsföring om oss och våra produkter.

  6.3 Lagringstid

   Det som inträffar först av senast 24 månader från din senaste aktivitet (med aktivitet avses köp eller annan interaktion) eller tills du invänder mot vår marknadsföring, t.ex. uppdaterar dina preferenser i relevant social media-plattform eller väljer att inte längre följa oss på sociala medier.

   

  7. Cookies

  Personuppgifter behandlas genom att cookies används på webbplatsen bland annat i marknadsföringssyfte. Mer information om detta finns i cookiepolicyn här: https://www.regovs.se/cookieinfo-i-25.html

   

  8. Dina rättigheter

  Se dina fullständiga rättigheter här: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/ 

  8.1 Rätt till tillgång, rättelse och radering

  Du har alltid rätt att få ta del av den information som har registrerats. Om den är felaktig, ofullständig eller irrelevant kan du begära att informationen rättas. Du har alltid rätt att utan anledning begära att informationen raderas. Du har rätt till att göra invändningar, rätt till begränsning och rätt till dataportabilitet. 

  8.2 Rätt till att göra invändningar

  Du har rätt att invända mot behandling av personuppgifter. Du har alltid rätt att invända mot att personuppgifter används för direkt marknadsföring. En sådan invändning kan göras när som helst.

  8.3 Rätt till begränsning

  Rätten till begränsning gäller bland annat när du anser att uppgifterna är felaktiga och har begärt rättelse. I sådana fall kan du även begära att behandlingen av uppgifterna begränsas under tiden uppgifternas korrekthet utreds.

  8.4 Rätt till dataportabilitet

  Du har i rätt att få ut och använda sina personuppgifter på annat håll, till exempel i en annan social medietjänst. Det gäller bara sådana personuppgifter som den registrerade själv har lämnat.

  9. Kontakt

  Om du har övriga frågor eller funderingar om hur vi hanterar dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss genom vårt kontaktformulär: https://www.regovs.se/contact_us.php, eller skriv till info@regovs.se.


  Senast uppdaterat: 2024-02-02